Uzm. Ody. Soner Türüdü

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

YLSY Nedir?

13.07.2019
YLSY Nedir?

YLSY (Yurt dışına lisansüstü ögrenim görmek üzere gönderilecek ögrencileri seçme ve yerleştirme)

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim bursluluk programıdır.

YLSY’nin amacı nedir?

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji transferini gerçekleştirmeye yönelik olarak, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavla burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilmesi suretiyle üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamaktır.

YLSY’nin yasal dayanakları nelerdir?

a. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,
b. 6528 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
c. 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun,
d. Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik,
e. Resmî Burslu Öğrencilerin Ödemeleri Hakkında Tebliğ,
f. YLSY Kılavuzları.

YLSY bursu hangi öğrenim aşamalarını kapsar?

YLSY kapsamında sadece yüksek lisans, sadece doktora ya da yüksek lisans ve doktora öğrenimi görülebilir. Üniversiteler adına öğrenim görenlerin doktora derecesi, diğer kamu kurumları adına öğrenim görenlerin yüksek lisans derecesi ile öğrenimlerini tamamlaması gerekmektedir. (Kamu kurumları adına öğrenim görenler, kurumlarının izin vermesi halinde doktora öğrenimi görebilirler.)

Yurt dışında geçirilen süreler memuriyette geçmiş sayılır mı?

Mecburi hizmet karşılığında yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla (yüksek lisans ve doktora) geçirdikleri sürelerin tamamı, Bakanlıkça belirlenen yurt dışında azami eğitim süresini geçmemek üzere, kademe ilerlemesine ve derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

Mecburi hizmet süresi ne kadardır?

Öğrenciler adına öğrenim gördükleri kurumlarda;
a. Yurt içinde burslu olarak eğitim gördükleri süre kadar,
b. Yurt dışında burslu olarak eğitim gördükleri sürenin iki katı kadar süre mecburi hizmetle yükümlü olurlar.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.